BILDREDAKTIONELLT

TOMAS EHRNBORG MEDIEPRODUKTION

BILDREDAKTIONELLT

Formgivning: Jens Andersson. Foto: ©Pontus Lundahl / TT
Formgivning: Jens Andersson. Foto: Privat
Formgivning: Jens Andersson. Foto: Privat
Foto: ©Henrik Halvarsson
Ur Harry Scheins privata arkiv
Ur Harry Scheins privata arkiv

Här visas ett litet urval av alla bilder från produktionerna av både boken (innehåller fler än 80 bilder) och filmen med samma namn (innehåller fler än 200 bilder). De allra flesta bilderna är inskannade i albumform, det vill säga visar bilden monterad på plats i det ursprungliga fotoalbumet. Det gör att det finns möjlighet att välja mellan att enbart visa den fotografiska bilden eller visa bilden där den sitter i albumet med eventuella noteringar och kommentarer intill. Harry Schein skrev ofta skriftliga kommentarer i anslutning till sina bilder i albumen eller på fotografiernas baksidor, vilket kan ha sina poänger att visa i en del sammanhang.


Bilderna här är ur Harry Scheins privata arkiv (bildrättigheterna innehas och förvaltas av

TOMAS EHRNBORG MEDIEPRODUKTION).

Ur Harry Scheins privata arkiv

Bilden ovan är ovanlig och lite profetisk. Den visar tre exponeringar tagna i mycket snabb följd, nästan så att man får känslan av att det handlar om en filmsekvens som här på Strandvägen i Stockholm har fångat den man som ungefär 15 år senare både skulle skapa Svenska Filminstitutet och bli dess förste chef.

Ur Harry Scheins privata arkiv
Ur Harry Scheins privata arkiv
Ur Harry Scheins privata arkiv

Här ovan tre bilder av en poserande Harry Schein i 40-talets Stockholm. Genom att ge bilderna samma ton och format skapas en samhörighet

mellan bilderna.

Ur Harry Scheins privata arkiv
Ur Harry Scheins privata arkiv

Många av dåtidens fotoalbum bestod huvudsakligen av kontaktkopierade bilder från negativformaten 4 x 6,5 cm, 4,5 x 6 cm, eller det kvadratiska formatet 6 x 6 cm. Detta innebär att det går att få fram bilder av högre kvalitet ur den typen av negativ än ur det senare så populära småbildsformatet 2,4 x 3,6 cm. Dock krävs att man har tillgång till negativen, vilket tyvärr inte alltid är fallet. Oftast har man bara tillgång till de kontaktkopierade bilderna i foto-albumen. Förstoringar gjordes inte så ofta då dessa var relativt kostsamma att framställa. Dock blir bildkvaliteten ofta förvånansvärt hög trots detta, som här, i fallet med bilden på klättraren Harry. Den bilden hamnade över ett helt uppslag (46 x 28 cm) i boken, vilket innebär en förstoringsgrad på mer än 50 gånger!

Provläs boken här:


©Copyright 2019  |  Tomas Ehrnborg Medieproduktion