TJÄNSTER

TOMAS EHRNBORG MEDIEPRODUKTION

TJÄNSTER

Bildredaktionellt arbete

och research


Ofta arbetar jag med tre olika typer av bildkällor; bildbyråer, kundens eller författarens egna bilder samt bilder som jag själv fotograferar, filmar eller skapar

på annat sätt. Jag har ett inarbetat kontaktnät med svenska och utländska bildbyråer som bistår med djupdykningar i både digitala och fysiska bildarkiv.

Detta gäller också för rörliga bilder som till exempel journalfilmer, men även

annan typ av filmmaterial, vilket allt fler bildbyråer numera tillhandahåller.


Jag arbetar i regel i nära samarbete med både författare/beställare och formgivare, och har då all bildhantering från ax till limpa, det vill säga från den fysiska eller digitala ursprungsbilden till den bearbetade och färdigställda bilden för tryck eller annan typ av media. Detta är viktigt för att kunna ha kontroll över slutresultatet.


Jag sköter vid behov även all rättighetsklarering och avtalsskrivning åt kunden,

oftast ett bokförlag eller ett produktionsbolag. I detta arbete ingår normalt även att förse bildleverantörer med faktureringsunderlag etc.

Fotografiskt arbete


Jag tar alla typer av fotouppdrag. All fotografering förbereds noggrant, så lite som möjligt lämnas åt slumpen. Utomhusfotografering rekognoceras i god tid innan fotograferingstillfället och jag ser till att ha alternativa lösningar för olika väderlek.


Jag gör även reproarbeten av olika slag, stora och små. Jag utför också restaureringar och bearbetningar av fotografier som åldrats eller skadats.

Jag har mångårig erfarenhet av både analog och digital bildbehandling.


I samband med till exempel restaureringar av skadade fotografier kan jag även erbjuda inramningar eller andra presentationslösningar av hög kvalitet.


Vid behov utför jag fotouppdrag tillsammans med samarbetspart.

CD- dvd- och blu-ray- produktioner


Många av de produktioner jag fått i uppdrag att producera är av samlingskaraktär,    till exempel dvd-boxar. Det ställer särskilda krav. Det handlar ofta om en stor mängd ingående material som ska sammanställas till en väl fungerande helhet. Vanligen både befintligt material och sådant som ska nyproduceras.


När det gäller film- och videomaterial önskar beställaren ofta bearbetnings- och restaureringsinsatser på både bild- och ljudsidan. Dvd- och blu-ray-produktioner behöver också ha en tydlig och snygg menydesign och en intuitiv navigering, så

att det blir enkelt att hitta fram till det innehåll som man som användare vill se

och höra.


Pricken över i:et är att förse produktionen med ett attraktivt yttre, och därför är det viktigt med en label- och omslagsdesign som tilltalar den tänkta användaren.


Film- video- och ljudarbeten

 

Jag utför film- video- och ljudarbeten av många olika slag. Dels redigering, bearbet-ning och restaurering av film, video och ljud, men också scanneröverföring av 35- och 16 mm film till valfritt digitalt format och upplösning, upp till 4K.


Jag har lång erfarenhet och mycket goda kunskaper i programmerad ljussättning och jag arbetar med några av marknadens bästa digitala verktyg för bearbetning och restaurering av film, video och ljud.


Jag tar även uppdrag som gäller produktion av innehåll, så kallat "content". Det kan gälla till exempel filmade intervjuer, produktion av så kallade "bakom-filmer" eller inspelning av kommentarspår.


Vid behov utför jag denna typ av uppdrag tillsammans med samarbetspart.

Konsultuppdrag inom audiovisuella medier

och digitalisering


Jag tar uppdrag som avser rådgivning och konsultation gällande till exempel val

av digitala arkivformat vid digitalisering/migrering för olika typer av audiovisuella medier som exempelvis film på filmbas, videomaterial och ljudbärare av skilda slag.


Rådgivning kan även avse sådant som val och utformning av gränssnitt och/eller visningsformat för audiovisuella medier på exempelvis websida eller andra plattformar.


Jag kan även på konsultbasis ge rekommendenationer gällande utrustnings-mässiga konfigurationer etc av teknisk utrustning för hantering av olika audio-visuella överförings- och bearbetningsbehov hos till exempel en institution eller studio som önskar förändra eller utveckla sin verksamhet inom detta område.

©Copyright 2019  |  Tomas Ehrnborg Medieproduktion